Darbuotojai

SNIEGUOLĖ BASEVIČIENĖ – ikimokyklinio ugdymo grupės vyr.  mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (1993 m., Marijampolės aukšt. ped. m-kla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja), el.p.: snieguole.baseviciene@liskiavosdaugiafunkcis.lt

DALIJA ČESNULEVIČIENĖ – virtuvės darbininkė , valytoja;    el.p.:dalija.cesnuleviciene@liskiavosdaugiafunkcis.lt
RAMUTĖ GRINIENĖ –  virėja, valytoja; el.p.:  ramute.griniene@liskiavosdaugiafunkcis.lt
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas; el.p.:  bronius.vascila@liskiavosdaugiafunkcis.lt
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys; el.p.: arvydas.zubrus@liskiavosdaugiafunkcis.lt

KRISTINA BAUBLIENĖ – socialinė darbuotoja, el.p.: kristina.baubliene@liskiavosdaugiafunkcis.lt

Ikimokyklinio-ugdymo-mokytojo

Neformaliojo-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

Virėjo pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas