VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ, VAIKŲ DIENOS CENTRŲ STEIGIMAS IR PLĖTRA

Dienos-Centro-NUOSTATAI-(redakcija)

Teikiamų paslaugų sąrašas

Vaikų dienos centro darbo laikas

Vaikų dienos centro veiklos planas2021

Savaitinis veiklų planas