2018 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 

 

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų III-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

2017 metų II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 

2017 metų I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos:

 

2016 metų finansinės ataskaitos

2015  metų finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinės būklės ataskaita1
 4. Finansinės būklės ataskaita2
 5. Grynojo turto pokyčio ataskaita
 6. Finansavimo sumos
 7. Pinigų srautų ataskaita1
 8. Pinigų srautų ataskaita1
 9. Gautinos sumos
 10. Išankstiniai apmokėjimai
 11. Ilgalaikis turtas
 12. Nematerialus turtas
 13. Mokėtinos sumos
 14. Pagrindinės veiklos pajamos
 15. Pinigai ir jų ekvivalentai
 16. Veiklos sąnaudos
 17. Atsargos
 18. Informacija apie segmentus

 

2015 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinės būklės ataskaita
 4. Finansavimo sumos

 

2015 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinės būklės ataskaita
 4. Finansavimo sumos

2014  metų finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinės būklės ataskaita1
 4. Finansinės būklės ataskaita2
 5. Grynojo turto pokyčio ataskaita
 6. Finansavimo sumos
 7. Pinigų srautų ataskaita1
 8. Pinigų srautų ataskaita1
 9. Gautinos sumos
 10. Išankstiniai apmokėjimai
 11. Ilgalaikis turtas
 12. Nematerialus turtas
 13. Mokėtinos sumos
 14. Pagrindinės veiklos pajamos
 15. Pinigai ir jų ekvivalentai
 16. Veiklos sąnaudos
 17. Atsargos

2014 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansinės būklės ataskaita.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumos.

2014 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansinės būklės ataskaita.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumos.

2014 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansinės būklės ataskaita.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumos.

2013 metų finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Veiklos rezultatų ataskaita
 3. Finansinės būklės ataskaita1
 4. Finansinės būklės ataskaita2
 5. Grynojo turto pokyčio ataskaita
 6. Finansavimo sumos
 7. Finansavimo sumų likučiai
 8. Pinigų srautų ataskaita1
 9. Pinigų srautų ataskaita2

 2013 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansinės būklės ataskaita.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumos.

 2013 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansavimo sumos.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumų likučiai.

 2013 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansavimo sumos.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita.
 4. Finansavimo sumų likučiai.

2013 m. atlyginimai:

I ketvirtis. (PDF)

2012 m. atlyginimai:

IV ketvirtis. (PDF)

III ketvirtis. (PDF)

 2012 metų finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas
 2. Finansavimo sumų ataskaita. 
 3. Finansavimo sumų likučiai.
 4. Finansinės būklės ataskaita 1.
 5. Finansinės būklės ataskaita 2.
 6. Grynojo turto pokyčių ataskaita.
 7. Pinigų srautų ataskaita 1.
 8. Pinigų srautų ataskaita 2.
 9. Veiklos rezultatų ataskaita.

  2012 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansavimo sumų ataskaita.
 3. Finansinės būklės ataskaita.
 4. Veiklos rezultatų ataskaita.

 2012 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansavimo sumų ataskaita.
 3. Finansinės būklės ataskaita.
 4. Veiklos rezultatų ataskaita.

 2012 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos (PDF):

 1. Aiškinamasis raštas.
 2. Finansavimo sumų ataskaita.
 3. Finansinės būklės ataskaita.
 4. Veiklos rezultatų ataskaita.