Vaikų Dienos-Centro-NUOSTATAI

 įsakymas stovyklos nuostatų tvirtinimui   stovyklos nuostatai