Grupė

Ugdytinių  skaičius

Klasės vadovas

Ikimokyklinė-priešmokyklinė  grupė

5

(1 priešmokyklinukas + 4 ikimokyklinukai)

Snieguolė Basevičienė