Klasė

Mokinių skaičius

Klasės vadovas

Priešmokyklinė-ikimokyklinė grupė
6 Snieguolė Basevičienė