Darbuotojai

SNIEGUOLĖ BASEVIČIENĖ – ikimokyklinio ugdymo grupės vyr.  mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (1993 m., Marijampolės aukšt. ped. m-kla, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja), el.p.:<sniegab47@gmail.com;

TOMA GRINIŪTĖ – virtuvės darbininkė , valytoja
RAMUTĖ GRINIENĖ –  virėja, valytoja
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys

KRISTINA BAUBLIENĖ – socialinė darbuotoja, el.p.: baubliene.kristina@gmail.com

DAINIUS DUDZINSKAS – sporto organizatorius

Ikimokyklinio-ugdymo-mokytojo

Neformaliojo-ugdymo-mokytojo-pareigybės-aprašymas

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

Virėjo pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas