direkt_pro

Direktorė VITA BARIŠAUSKIENĖ                    

Išsilavinimas – aukštasis, VPU, biologija.

Pedagoginis stažas – 20 m. Vadybinis stažas – 15 m, II vadybinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas GYVENIMO APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas Direktoriaus pareigybės aprašymas

DARBOTVARKĖ 

Gegužės 18-22 d.:

Gegužės 18 d. –  darbas su dokumentais;

Gegužės 19 d. – darbas su dokumentais;

Gegužės 20 d. – darbas su dokumentais;

Gegužės 21 d. – įstaigos interneto svetainės naujinimo darbai;

Gegužės 22 d. – 11.00 val. – susitikimas su UAB “Dzūkijos tvenkiniai” vadovu dėl vaikų dienos centro patalpų remonto;

įstaigos interneto svetainės naujinimo darbai;

darbas su dokumentais.

 

Darbuotojai

DANUTĖ BALTULIONIENĖ – virtuvės darbininkė , valytoja
RAMUTĖ GRINIENĖ – vyr. virėja, valytoja
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys

 

Įstaigos valdymo struktūra Valdymo schema

Pareigybių aprašymai:

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

virėjo pareigybės aprašymas