direkt_pro

Direktorė VITA BARIŠAUSKIENĖ                    

Išsilavinimas – aukštasis, VPU, biologija.

Pedagoginis stažas – 21 m. Vadybinis stažas – 16 m, II vadybinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas GYVENIMO APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas Direktoriaus pareigybės aprašymas

DARBOTVARKĖ 

Balandžio 19-23 d. :

Balandžio 19 d. – organizaciniai darbai;

Balandžio 20 d. – banko naudotojo duomenų atnaujinimas (Druskininkuose); organizaciniai darbai;

Balandžio 21 d. –  organizaciniai darbai;

Balandžio 22 d. –  darbas su dokumentais;

Balandžio 23 d. – darbas su dokumentais; organizaciniai darbai.

Darbuotojai

DANUTĖ BALTULIONIENĖ – virtuvės darbininkė , valytoja
RAMUTĖ GRINIENĖ – vyr. virėja, valytoja
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys

ANGELĖ GUDAITYTĖ – socialinė darbuotoja

DAINIUS DUDZINSKAS – sporto organizatorius

Įstaigos valdymo struktūra Valdymo schema

Pareigybių aprašymai:

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

Virėjo pareigybės aprašymas