direkt_pro

Direktorė VITA BARIŠAUSKIENĖ                    

Išsilavinimas – aukštasis, VPU, biologija.

Pedagoginis stažas – 21 m. Vadybinis stažas – 16 m, II vadybinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas GYVENIMO APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas Direktoriaus pareigybės aprašymas

DARBOTVARKĖ 

Sausio 25-29 d. :

Sausio 25 d. –  –  įstaigos interneto svetainės naujinimo darbai; viešųjų pirkimų ataskaitos teikimas; organizaciniai darbai.

Sausio 26 d. – sporto projekto ataskaitos rengimas; organizaciniai darbai;

Sausio 27 d. – metinės veiklos ataskaitos rengimas; organizaciniai darbai;

Sausio 28 d. – metinės veiklos ataskaitos rengimas; veiklos plano rengimas; organizaciniai darbai;

Sausio 29 d. – sporto projekto ataskaitos teikimas; darbas su dokumentais; organizaciniai darbai.

Darbuotojai

DANUTĖ BALTULIONIENĖ – virtuvės darbininkė , valytoja
RAMUTĖ GRINIENĖ – vyr. virėja, valytoja
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys

 

Įstaigos valdymo struktūra Valdymo schema

Pareigybių aprašymai:

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

virėjo pareigybės aprašymas