direkt_pro

Direktorė VITA BARIŠAUSKIENĖ , tel.:861826235, el.p.: barisauskiene.vita@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis, VPU, biologija.

Pedagoginis stažas – 22 m. Vadybinis stažas – 17 m, II vadybinė kategorija.

Gyvenimo aprašymas GYVENIMO APRAŠYMAS

Pareigybės aprašymas Direktoriaus pareigybės aprašymas

DARBOTVARKĖ 

Spalio 15 d.- 10.00 – vadovų valanda (nuotoliniu būdu);  darbas su dokumentais;

Spalio 18 d. – darbas su dokumentais;

Spalio 19 d. – darbas su dokumentais, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;

Spalio 20 d. – darbas su dokumentais; 13.30 -17.00 susitikimas su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja ir specialistais (VDC veiklos vertinimas);

Spalio 21 d. – dokumentų teikimas buhalterijai (Varėna);

Spalio 22 d. – 10.00 – vadovų valanda (nuotoliniu būdu); darbas su dokumentais.

 

Darbuotojai

DANUTĖ BALTULIONIENĖ – virtuvės darbininkė , valytoja
RAMUTĖ GRINIENĖ –  virėja, valytoja
BRONIUS VAŠČILA – darbininkas
ARVYDAS ZUBRUS – ūkvedys

KRISTINA BAUBLIENĖ – socialinė darbuotoja

DAINIUS DUDZINSKAS – sporto organizatorius

Įstaigos valdymo struktūra Struktūra

Pareigybių aprašymai:

Nekvalifikuoto-atsitiktinių-darbų-darbininko-pareigybės-aprašymas 

Ūkvedžio-pareigybes-aprasymas

Valytojo-pareigybės-aprašymas-

Virėjo pareigybės aprašymas

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas